Chính sách bảo mật thông tin

 Chính sách bảo mật

JSKweb.org cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng bạn quan tâm đến cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin đó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin đăng nhập.
  • Thông tin chúng tôi tự động thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành và địa chỉ IP của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để:

  • Cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như truy cập vào trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng của nó.
  • Cải thiện trang web của chúng tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi, chẳng hạn như cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và điều tra các vấn đề.
  • Gửi cho bạn các thông báo: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các thông báo về trang web của chúng tôi, chẳng hạn như thông báo về các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây để lưu trữ dữ liệu của bạn.
  • Cơ quan thực thi pháp luật: Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi của mình hoặc của người khác.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [[email protected]]

Đăng nhận xét